ballbet5888  
 

1. 2W系列
2. 3W系列
3. 5W(6W)系列
4. 10W系列
5. 15W(16W)系列
6. 20W 25W 30W系列
7. 30W 40W系列
8. 50W 60W 75W 100W系列

 
 


对于以下AC/DC(DC/DC)品种 输入电压一般为165V-265V/50HZ,
85V-265V/50HZ或DC110V 72-144V. 80-160V 150V-400V 等几种,
具体请客户传真来说明 ,输入电压及输出电压电流